Nhạc Trẻ
Khờ Dại Trung Tự
Không cảm xúc Mai Phương
Người Thương Hay Người Dưng Saka Trương Tuyền - Ty Phong
Mây Trắng Bay Ty An Bảo - Me Chua
Sai Vì Tin Anh Lương Bích Hữu
Cảm Ơn Anh Phương Linh
BFF? M.E.O - Wine-T
Ăn Sáng Nha Suni Hạ Linh - Erik
Vu Vơ Mùa Dịch Deus Tiến Đạt - NxT
Đôi Khi Duy Ninh
Lối Xuân Viết Trung