Nhạc Trẻ
Vì Ai Nhiều ca sĩ
Anh Đã Biết Iu Nhiều ca sĩ
Đẹp Lâm Nguyên
Confused Billis - Ái (Nguyễn Minh Xuân Ái)
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn
Hạnh Phúc Xuân Nhiều ca sĩ
Liều Thuốc Cho Trái Tim (Remake) Nguyễn Đình Vũ - Neko