1. Giải thích từ ngữ

-           Thỏa thuận: là sự trao đổi, đồng ý về việc cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng xã hội Imuzik, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

-           Imuzik: là dịch vụ mạng xã hội truy cập tại http://imuzik.vn, http://imuzik.com.vn, App Imuzik.

-           Thông tin cá nhân: là những thông tin góp phần định danh một cá nhân, thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại của người sử dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

-            Người sử dụng/thành viên: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản trên mạng xã hội Imuzik.

-           Sở hữu trí tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

         -          Mạng xã hội Imuzik: là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích âm nhạc trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian. Mạng xã hội Imuzik thuộc quản lý của Tổng công ty Viễn thông Viettel – Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

-           Tất cả các thuê bao di động, Homephone của Viettel đang hoạt động 2 chiều.

3. Đăng ký tài khoản

            -           Một số tính năng của Mạng xã hội Imuzik yêu cầu Người sử dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người sử dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng mạng xã hội Imuzik với các tính năng thông thường. Viettel khuyến khích Người sử dụng đăng ký tài khoản để sử dụng mạng xã hội Imuzik.vn được tốt nhất.

            -           Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng mạng xã hội Imuzik và có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

            -           Nếu Người sử dụng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo cho Ban quản trị mạng xã hội Imuzik bằng thông tin đề cập tại mục Liênhệ.

            -           Cá nhân đăng nhập, đăng ký phải đảm bảo:

                  + Không được sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của mạng xã hội Imuzik hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản Người sử dụng gây ra. Mạng xã hội Imuzik sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của Người sử dụng phát sinh do việc tài khoản của Người sử dụng bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.

                  + Cá nhân đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của Người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản từ trang web/wap, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.

      -           Tên tài khoản gồm các ký tự bằng chữ cái không dấu, chữ số, dấu gạch dưới. Hoặc sử dụng số điện thoại Viettel để thay thế cho thông tin này.

      -           Việc cài đặt tên tài khoản và hình ảnh đại diện trên Mạng xã hội Imuzik cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

             + Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước.

             + Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam.

             + Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

             + Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do Imuzik.vn cung cấp.

                                 + Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (trùm khủng bố, phát xít…)


4. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội Imuzik:

-                     Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

+     Chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

+     Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

+     Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

+     Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

+     Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

+     Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

-                     Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

-                     Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

-                     Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

-                     Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

              -                     Sử dụng, chia sẻ các nội dung vi phạm bản quyền, xâm phạm bản quyền của các cá nhân, tổ chức.

5. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin:

Mạng xã hội Imuzik là một website/wapsite/app mạng xã hội trực tuyến dành cho người dùng trên mạng internet, điện thoại di động nhằm cung cấp cho khách hàng các thông tin và dịch vụ nhạc chờ tiện lợi và hữu ích, không phân biệt không gian và thời gian; hướng tới đối tượng khách hàng có nhu cầu xem và chia sẻ thông tin về lĩnh vực âm nhạc.

5.1.           Nội dung cung cấp trên mạng xã hội Imuzik.

Người sử dụng lưu ý Mạng xã hội Imuzik chỉ được phép Nghe/tải nhạc chờ, chia sẻ các thông tin thuộc lĩnh vực âm nhạc và sử dụng các chức năng yêu thích, chia sẻ,...

-                     Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ như text, audio, Người sử dụng đã đăng phát trên Mạng xã hội Imuzik thì mặc định cấp cho Viettel một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn quyền để sử dụng kể cả khi Người sử dụng xóa tài khoản hoặc nội dung trên Mạng xã hội Imuzik.

-                     Mạng xã hội Imuzik.vn chỉ đăng phát những nội dung cung cấp không thuộc nội dung cấm chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội được quy định tại mục 1 trên đây. Với những nội dung vi phạm, Mạng xã hội Imuzik từ chối đăng phát không cần thông báo cho người sử dụng.

5.2.           Tính chính xác, hợp pháp của nội dung.

-                     Đây là website/wapsite/app và phần mềm Mạng xã hội thuộc quyền sở hữu của Viettel, Viettel cho phép Người sử dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi, chia sẻ, đăng tải các thông tin trong lĩnh vực âm nhạc. Viettel không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người sử dụng khác đăng tải.

-                     Người sử dụng đồng ý rằng sẽ không đăng tải lên mạng xã hội Imuzik.vn các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu. Mạng xã hội Imuzik.vn sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.

-                     Mạng xã hội Imuzik tiến hành quy định xác minh, xử lý các khiếu nại liên quan đến bản quyền người dùng chia sẻ lên trang. Khi cá nhân, tổ chức có khiếu nại bản quyền gửi đến Imuzik, Imuzik sẽ tiến hành xác minh tính hợp pháp của nội dung được chia sẻ. Những nội dung không có bản quyền sau khi xác minh sẽ được gỡ bỏ khỏi Mạng xã hội Imuzik trong vòng 24h.

5.3.           Trao đổi, hủy thông tin trên mạng xã hội trên mạng xã hội Imuzik.

Người sử dụng đồng ý để Viettel kinh doanh, sử dụng các nội dung đã được họ cung cấp, trao đổi, chia sẻ trên Mạng xã hội Imuzik và không yêu cầu Viettel thanh toán bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan.

6. Cơ chế xử lý thành viên vi phạm

6.1.           Nguyên tắc:

-                     Người sử dụng vi phạm Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội Imuzik thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

-                     Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, mạng xã hội Imuzik sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

-                     Hình thức xử phạt khóa tài khoản mạng xã hội Imuzik có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người sử dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản mạng xã hội Imuzik.

-                     Nếu tài khoản mạng xã hội Imuzik bị khóa vĩnh viễn thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

6.2.           Các hình thức xử phạt:

-                     Hình thức xử phạt khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa vĩnh viễn áp dụng đối với các hành vi sau:

+     Người sử dụng có hành vi lợi dụng mạng xã hội Imuzik nhằm chống phá nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Người sử dụng đặt tên thành viên trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chat… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+     Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc tuyên truyền các các nội dung khiêu dâm.

+     Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng mạng xã hội Imuzik, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

+     Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo, giả làm chính thức các tổ chức, cá nhân; hoặc gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc tài khoản mạng xã hội Imuzik.

+     Phá hoại hệ thống mạng xã hội Imuzik: Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Người sử dụng sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

+     Sử dụng diễn đàn hỏi đáp để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

-                     Hình thức xử khóa tài khoản 30 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:

+     Hành vi giao tiếp: Chat khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các phòng khác của mạng xã hội Imuzik để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

+     Quảng cáo: Trong tên thành viên, trạng thái, giải thích về bản thân có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video và thông tin quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Imuzik. Ngoài ra thành viên sử dụng sản phẩm với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt 2 hoặc hình phạt 3.

+     Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu.

+     Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

+     Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên khóa học, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

-                     Hình thức xử khóa tài khoản 7 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau.

+     Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

                    +    Các hình ảnh video được streaming, thông tin đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục.

7. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội Imuzik.

7.1. Tất cả người sử dụng mà đã đăng ký thành viên hợp lệ theo quy định của mạng xã hội Imuzik có quyền:

- Được quyền thay đổi, bổ sung, cập nhật thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mật khẩu.

- Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Imuzik.vn.

- Quyền quyết định trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

-  Được bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng khi thành viên theo quy định pháp luật đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định.

-  Người dùng Imuzik được phép sử dụng nội dung để chia sẻ trên mạng, với điều kiện phải ghi rõ nguồn tham khảo và chủ sở hữu thông tin.

- Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật. Ngoài ra, khi chưa thông qua sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi hoặc người sở hữu tư liệu, khách hàng không được dùng bất kỳ hình thức hoặc thủ đoạn để cải biên, copy, chỉnh sửa, tái chế, lưu trữ, phát tán, quảng cáo, công khai phát sóng, chuyển tải vào tiết mục cáp, xuất bản, gởi cho, mua bán, cho mượn, cho thuê, hoặc sử dụng các nội dung nói trên. Khách hàng cũng không được dùng bất kỳ hình thức khác nào hoặc trang wap người khác, trang wap phục vụ, trang quảng cáo, các phương tiện truyền thông đại chúng và/hoặc thiết bị kết nối để thu lấy, sử dụng, hoặc kết nối các nội dung nói trên.

7.2. Tất cả người sử dụng mà đã đăng ký thành viên hợp lệ theo quy định của mạng xã hội Imuzik có trách nhiệm:

- Người sử dụng tự chịu toàn bộ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến toàn bộ nội dung đăng tải trên Mạng xã hội Imuzik, bao gồm nhưng không giới hạn tính hợp pháp của nội dung, quyền sở hữu trí tuệ và các chấp thuận cần thiết khác từ cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp người sử dụng thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin. Người sử dụng có trách nhiệm tháo gỡ những nội dung vi phạm do mình đăng tải ngay lập tức đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về nội dung đăng tải đó;

- Tuân thủ Thỏa thuận cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng xã hội này. Nếu vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Viettel sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Người sử dụng đối các sản phẩm của Viettel và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết.

- Người sử dụng thông báo ngay cho Viettel về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người sử dụng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào.

- Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Viettel sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp.

Chi tiết về chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân xem tại https://viettel.vn/ThongbaochinhsachbaoveDLCN

8. Quyền và trách nhiệm của mạng xã hội Imuzik

- Có trách nhiệm thiết lập hệ thống, biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng đồng thời thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

-  Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản và bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Imuzik không trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

-  Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, Imuzik có quyền sử dụng những thông tin mà Người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

-  Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

-  Imuzik chỉ cung cấp tài khoản đăng ký của người sử dụng khi được cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Trong quá trình đăng ký tài khoản, Imuzik có trách nhiệm công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, Imuzik có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người sử dụng mà không cần sự đồng ý của Người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người sử dụng.

- Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người sử dụng khác, Imuzik sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu vi phạm Imuzik có quyền tắt ngay lập tức các videođang hiển thị bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng của Người sử dụng vi phạm. Imuzik có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, Imuzik sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

              -   Imuzik sở hữu về hệ thống máy chủ của dịch vụ. Vì vậy, Imuzik có quyền lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng mạng xã hội Imuzik.

              - Mạng xã hội Imuzik cung cấp cho khách hàng các bài hát nhạc chờ mặc định, tùy theo từng giai đoạn bài hát có thể thay đổi phù hợp tình hình thực tế.

9. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên mạng xã hội với tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội hoặc với tổ chức, cá nhân khác

9.1.           Nguyên tắc

Người sử dụng đồng ý và tuân thủ rằng, khi Người sử dụng đăng ký tạo tài khoản và được Viettel cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ Mạng xã hội Imuzik, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Người sử dụng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

-                     Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về quá trình sử dụng dịch vụ, nội dung video và giá cước nếu không đúng như quy định tại Imuzik.vn.

-                     Viettel chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người sử dụng trong trường hợp Người sử dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

-                     Đối với tranh chấp giữa Người sử dụng Mạng xã hội Imuzik với nhau hoặc giữa Người sử dụng với Viettel, Viettel sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, Viettel sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người sử dụng đăng ký đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định.

9.2.           Tranh chấp giữa các thành viên sử dụng mạng xã hội với Viettel

-                     Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có thì sẽ được Viettel giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho Viettel qua số điện thoại hỗ trợ 18008098/198 (miễn phí), hoặc đến trực tiếp địa chỉ niêm yết trên trang chủ mạng xã hội Imuzik.vn. Viettel sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại. Mạng xã hội Imuzik.vn có bộ phận giải quyết khiếu nại tiếp nhận và sẽ phản hồi qua số điện thoại đã được thành viên sử dụng để đăng ký tài khoản.

-                     Nếu Người sử dụng khiếu nại, khiếu kiện đến các cơ quan chức năng thì Viettel sẽ tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Tuy nhiên, Viettel khuyến khích hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng.

9.3.           Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân là thành viên của mạng xã hội Imuzik, giữa cá nhân là thành viên của mạng xã hội Imuzik với cá nhân, tổ chức không phải là thành viên của mạng xã hội Imuzik.

-                     Viettel không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà các thành viên truyền đưa trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên Viettel có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời hãy gửi cho Viettel biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm. Viettel sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì Viettel sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm.

-                     Khách hàng gửi khiếu nại thông qua 2 cách:

+     Địa chỉ tiếp nhận khiếu nại trực tiếp: Tổng công ty Viễn thông Viettel, Địa chỉ: Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội..

+     Các kênh tiếp nhận khiếu nại khác: Tổng đài 18008098/198, app Myviettel.

+     Các bước giải quyết khiếu nại:

·           Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) tiếp nhận khiếu nại của Khách hàng.

·           Bước 2: Bộ phận CSKH chủ động giải quyết nhanh chóng và giải đáp ngay cho khách hàng trên cơ sở các Chính sách mà Imuzik.vn đã công bố. Trong trường hợp nội dung khiếu nại phức tạp, Bộ phận CSKH sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách hàng không quá 7 ngày.

-                      Bước 3: Bộ phận CSKH chuyển nội dung khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận nội dung…) và gọi điện xác nhận với Khách hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

              Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì Viettel chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và Viettel sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.

              Thời điểm áp dụng các điều khoản trên: kể từ ngày 29/11/2019.           

                 Tôi đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ Imuzik.