Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Ít Nhưng Dài Lâu (Remix) Saka Trương Tuyền
Ít Nhưng Dài Lâu Saka Trương Tuyền - Lưu Hưng
Chữ Tình Hơn Chữ Tiền Saka Trương Tuyền
Con Bướm Xuân (Remix) Saka Trương Tuyền - Lâm Triệu Minh
Buồn Của Anh Saka Trương Tuyền
Trai Tài Gái Sắc (Remix) Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Tình Cây Mía Lau Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
LK Như Một Cơn Mê Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Yêu Một Mình Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
Vọng Cổ Tình Xuân Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Tương Tư Nàng Ca Sĩ Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Tình Chàng Ý Thiếp Khưu Huy Vũ - Bình Tinh
Tình Cha Kim Tử Long - Khưu Huy Vũ
Thua Một Người Dưng Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Nức Nở Đêm Trường Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân