Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Đêm Dài Remix Saka Trương Tuyền
Đoản Ca Xuân Khưu Huy Vũ
Thần Tài Đến Khưu Huy Vũ
Chồng Yêu Remix Saka Trương Tuyền
Buồn Của Em Remix Saka Trương Tuyền
Tình Nhạt Phai Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
Tình Chàng Ý Thiếp Saka Trương Tuyền - Lưu Hưng
Người Thương Hay Người Dưng Saka Trương Tuyền - Ty Phong
Nửa Vầng Trăng (Remix) Saka Trương Tuyền
Lạy Phật Quan Âm Saka Trương Tuyền