Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Tình Nhạt Phai Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
Tình Chàng Ý Thiếp Saka Trương Tuyền - Lưu Hưng
Người Thương Hay Người Dưng Saka Trương Tuyền - Ty Phong
Nửa Vầng Trăng (Remix) Saka Trương Tuyền
Lạy Phật Quan Âm Saka Trương Tuyền
Ít Nhưng Dài Lâu (Remix) Saka Trương Tuyền
Ít Nhưng Dài Lâu Saka Trương Tuyền - Lưu Hưng
Chữ Tình Hơn Chữ Tiền Saka Trương Tuyền
Con Bướm Xuân (Remix) Saka Trương Tuyền - Lâm Triệu Minh
Buồn Của Anh Saka Trương Tuyền
Trai Tài Gái Sắc (Remix) Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Tình Cây Mía Lau Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan