Nhạc Trẻ
Giận Lòng Đông Nhi
Tình Đơn Phương Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Người Yêu Mới Jaigon Orchestra
Đông Bé Thơ Gemini Band
Vì Em Là Hoa Minh Tâm Mita
1/2 Nhiều Ca Sĩ - Lee À
Hàng Xóm Anh Tú - Lyly
Nỗi Lòng Tina Ngọc Nữ
Ngã Rẽ Hà Trần
Chiến Sỹ Tí Hon Piggy - Những Người Bạn
Lắng Nghe Biển Khóc Đinh Ứng Phi Trường - Quốc Cường