Nhạc Việt
Đế Vương Đình Dũng - ACV
Nợ duyên Cẩm Ly - Hoài Linh
Trằn trọc Remix Lưu Chí Vỹ - Hà Thái Hoàng
Cỏ Úa Thanh Thảo - Quang Dũng
Nghèo Tội Không Lâm Chí Khanh
Kẹt Nguyệt Đông Nhi
Đường Cong Hà My - Gia Bảo
Chuyện một người đi Lưu Chí Vỹ - Lý Diệu Linh