Lê Anh Dũng
Hát Mãi Một Vùng Quê Lê Anh Dũng - Lương Nguyệt Anh
Tình Xuân Lê Anh Dũng
Thiên Sứ Lê Anh Dũng - Đào Nguyên Sơn
Gần Lắm Trường Sa Lê Anh Dũng - Út Mai
Tình Ca Lê Anh Dũng
Đám Cưới Trên Đường Quê Thành Lê - Lê Anh Dũng
Chiều Có Em Đồng Văn Tốp Nữ - Lê Anh Dũng
Múc Ánh Trăng Vàng Thành Lê - Lê Anh Dũng