Nhạc Việt
Cứ Ngủ Say Đinh Mạnh Ninh - Phương Linh
Bài Thánh Ca Buồn Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Dấu mưa Trịnh Đình Quang
Qua Đêm Nay Mạnh Quân - Phương Linh
Xuân Nhớ Mẹ Beat Trịnh Nam Phương
Áo Mới Cà Mau Tuấn Khương
Xuân Lỡ Hẹn Trịnh Nam Phương
Đời Công Nhân Chí Thành Danh
Tình Qua Tin Nhắn Thanh Hà - Thanh Hằng
Nhẫn Cỏ Nghèo Nhiều ca sĩ
Phố Biển Nhật Nguyệt
Hối Tiếc Đan Trường