Nhạc Trẻ

Em Muốn Là Nữ Hoàng Dương Nhất Linh
Ô Hay Hải Yến Idol - Vũ Đặng Quốc Việt
Hữu Tình Lương Bích Hữu
Rất Huế (EDM RAP Ver.) Lương Viết Quang
Nhiều Là Bao Nhiêu Lương Bích Hữu - HamLet Trương