Nhạc Trẻ
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Sợ Yêu SMVL - Scorp
Biết Em Lynk Nguyen
ICESMILE Hành Or - Lomax
My Gurl Hành Or - Hổ
Em Là Điểm Yếu Của Anh Traitimtrongvang - 1989s Entertainment
Nowadays SMVL - Hành Or
Đừng Gọi Anh Dậy Phúc Du - 1989s Entertainment
Anh Đang Nhớ Em Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Bẫy Tình (Ballad Ver.) Lương Chấn Nam
Nó Yêu Em Nguyễn Đình Vũ