Phạm Khánh Hưng - Tăng Phúc
Mơ Một Giấc Mơ (Remix Ver.) Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Đếm (DJ Mr. Feel Remix) Phạm Khánh Hưng
Vì Sao Thế (New Version) Phạm Khánh Hưng - Phạm Đình Thái Ngân
Vì Sao Thế Phạm Khánh Hưng - Phạm Đình Thái Ngân
Thật Lòng Xin Lỗi Em Phạm Khánh Hưng
Em Chờ Anh Phạm Khánh Hưng