Bạc Trắng Lửa Hồng
Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Gãy Đôi Cùng Đàn

Dương Ngọc Thái - Khưu Huy Vũ

Mình Chia Tay Đi

Vĩnh Thuyên Kim - Trịnh Tuấn Vỹ

Lk Song Dương

Dương Ngọc Thái - Dương Hoàng Phúc