Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim
Gãy Đôi Cùng Đàn Dương Ngọc Thái - Khưu Huy Vũ
Mình Chia Tay Đi Vĩnh Thuyên Kim - Trịnh Tuấn Vỹ
Nước Mắt Cạn Dần Vĩnh Thuyên Kim
Anh Vẫn Không Vĩnh Thuyên Kim
Xem Như Em Chẳng May Vĩnh Thuyên Kim
Lk Song Dương Dương Ngọc Thái - Dương Hoàng Phúc
Người Chồng Xa Xứ Vĩnh Thuyên Kim - Phi Bằng
Hạnh Phúc Trôi Xa Vĩnh Thuyên Kim
Níu Lấy Tay Anh Vĩnh Thuyên Kim
Giờ Phải Làm Sao Vĩnh Thuyên Kim
Phận Mỏng Duyên Mờ Vĩnh Thuyên Kim