Bảng xếp hạng Việt Nam
Ngày Đôi Ta Là Của Nhau
Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Ngày Đôi Ta Là Của Nhau Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Tự Tâm Nguyễn Trần Trung Quân
Có Người Vũ Cát Tường
Xiêu Lòng Phạm Quỳnh Anh
Cô Thắm Không Về Phat Ho, JokeS Bii, Thien
Phải Giữ Em Thôi Thanh Hưng Idol
Say Goodbye Soobin Hoàng Sơn
Đi Đu Đưa Đi Bích Phương
Từng yêu Phan Duy Anh
Người Tình Nhỏ Bé Emily - Big Daddy
Cô Thắm Không Về

Phat Ho, JokeS Bii, Thien

01
Từng yêu

Phan Duy Anh

03
04
Việt Nam ơi

Fm Band

05
Tự Tâm

Nguyễn Trần Trung Quân

06
Ngày Đôi Ta Là Của Nhau

Đông Nhi - Ông Cao Thắng

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Có Người

Vũ Cát Tường

11
Cô Thắm Không Về

Phat Ho, JokeS Bii, Thien

01
Từng yêu

Phan Duy Anh

02
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

04
05
Phải Giữ Em Thôi

Thanh Hưng Idol

06
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Việt Nam ơi

Fm Band

09
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

11