Dương Ngọc Thái
Đêm tạ từ Dương Ngọc Thái - Lâm Vũ
Vì trong nghịch cảnh Dương Ngọc Thái - Giáng Tiên
Quán nghèo kỷ niệm Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Bai ca ky niem Dương Ngọc Thái
Điệu buồn dân ca Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Điệu dân ca buồn Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Lý phụ người Dương Ngọc Thái - Giáng Tiên
Quán nghèo kỷ niệm Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Hành trang nước mắt Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Điệu dân ca buồn Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái
Tiễn Em Theo Chồng (Live) Dương Ngọc Thái
Đêm Tạ Từ Dương Ngọc Thái - Lâm Vũ
dem ta tu Dương Ngọc Thái - Lâm Vũ