Dương Ngọc Thái
Vo Dương Ngọc Thái
Yeu Dan Toc Viet Nam Dương Ngọc Thái
Xa Em Gai Que Dương Ngọc Thái
Trai Tim Dat Lon Cho Dương Ngọc Thái
Ông Xã Nhà Tui Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Thư Cho Mẹ Dương Ngọc Thái
Tủi Phận (Remix) Dương Ngọc Thái
LK Gọi Đò (Remix) Dương Ngọc Thái
LK Yêu Em Dài Lâu Dương Ngọc Thái - Lâm Vũ
Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái - Phương Thủy
Hờn Trách Con Đò Dương Ngọc Thái - Tô Tài Năng