Nhành Dương Cứu Khổ
Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh

Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Phật Là Ánh Từ Quang

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Thành Tâm Kính Phật

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Diệu Pháp Liên Hoa

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Về cõi hư vô

Quách Tuấn Du

Sao Rơi Trên Biển

Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ

Cầu cho cha mẹ 2

Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan