Nhạc Trẻ
Em Đừng Đi Wansentai - Jayden
Xuân Tương Lai Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Thiếu Phụ Kim Kim Ga
Can't Let U Go Nhiều Ca Sĩ - trungphuong.
Phiêu Du Mr A - Cường Seven
Trạm Khu Bị Động
Ngồi Đây Chi X-Boyfriend
That Day softie
Nói Chia Tay Thật Khó Thùy Chi - Trấn Thành
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10