Nhạc Trẻ
BLACKJACK Soobin Hoàng Sơn - Binz
Ăn Sáng Nha Suni Hạ Linh - Erik
Sau Mỗi Đêm Dài Binz - JC Hưng
Vô Cảm Nhiều Ca Sĩ - DJ TUS
Dạ Vũ (Cover) Viết Long
Cảm Ơn Mùa Xuân Thanh Lan - Nguyễn Lê Ngọc Báu
Trả Tình Về Quá Khứ Sơn Hạ - Hoàng Thịnh
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

04
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

11
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

12
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

14
Sao ta ngược lối

Đình Dũng

15
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Lily

Nhiều ca sĩ

03
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Cà Phê

Min.

09