Nhạc Âu-Mỹ
Title Track Machine Gun Kelly
my hair Ariana Grande
My Father's Daughter Nhiều Ca Sĩ - Eddie Vedder
motive Ariana Grande - Doja Cat
My Baby You Đàm Vĩnh Hưng
Lovin' Every Minute Nhiều Ca Sĩ - AREA21
love language Ariana Grande
Lazy Susan Nhiều Ca Sĩ - 21 Savage
Fixed New Hope Club
Scissorhands Maggie Lindemann
just like magic Ariana Grande
Just Dance Lady Gaga
I Got A Feeling Nhiều Ca Sĩ - Felix Jaehn
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10