Nhạc Trẻ
Quên Đi Tình Yêu Cũ Đàm Vĩnh Hưng
A Mess Nhiều Ca Sĩ - Stork H
Nếu Mình Yêu Nhau Nhiều Ca Sĩ - Quỳnh Gai
Người Thế Thay HamLet Trương
Ngày Và Đêm Nhiều Ca Sĩ - anh Fú
Xoay Tình Nhiều Ca Sĩ - Jerry
Nụ Cười Xuân Hồ Việt Trung
3107 7 Nhiều Ca Sĩ - W/N
12PM (REMIX) Nhiều Ca Sĩ - MeiA
Barista Kim Trung
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10