Hồ Quang Lộc - Thạch Kim Yến
Khúc xuân Hồ Quang Lộc
Bài ca Tết cho em Hồ Quang Lộc
Một lần dang dở Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Yêu một mình Hồ Quang Lộc
Tuyết lạnh Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
Tôi vẫn nhớ Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Tình bơ vơ Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
Nối lại tình xưa Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Con đường mang tên em Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
Chiều Cuối Tuần Hồ Quang Lộc