...
Em Là Tất Cả Dương Ngọc Thái
...
Chẳng Lẽ Dương Ngọc Thái
...
Đưa Đò Dương Ngọc Thái - Phi Bằng
...
Cho Vừa Lòng Em Dương Ngọc Thái - Mai Lan
...
Con Đò Nghèo Dương Ngọc Thái
...
Bến Sông Chờ Dương Ngọc Thái
...
Tiễn Một Người Đi Dương Ngọc Thái
...
Gái quê Dương Ngọc Thái
...
Người Chồng Xa Xứ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Không đánh mà đau Dương Ngọc Thái
...
Tình Thắm Duyên Quê Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Tuyết Lạnh Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Đêm Tóc Rối Dương Ngọc Thái
...
Phút Cuối Dương Ngọc Thái
...
Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái