...
Cô Bạn Học Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
...
Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái
...
Chuyện ngày thơ Dương Ngọc Thái
...
Tình Như Mây Khói Dương Ngọc Thái
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Tình Cờ Gặp Nhau Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái
...
Không Phải Tại Chúng Mình Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Em yêu tuyệt vời Dương Ngọc Thái
...
Lỡ Yêu Dương Ngọc Thái
...
Đôi Mắt Người Xưa Dương Ngọc Thái
...
Duyên Tùy Duyên Dương Ngọc Thái
...
Yêu một mình Dương Ngọc Thái - Quang Lê
...
Mất Nhau Rồi Dương Ngọc Thái