Nhạc Việt
Xin Em Đừng Đi Mai Huy Thắng
I Am Sorry Khánh Phương
Ngỡ Khắc Việt - Quang Hà
Miền Trung Khó Khăn Lắm Người Ơi Doll Phan Hiếu - Vương Thiên Tuấn
Suy Nghĩ Trong Anh Khắc Việt - Nữ Kim
Lặng Khóc. Tăng Quỳnh My
Như gió với mây Đình Đại Vũ
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

04
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Đế Vương

Đình Dũng

11
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

12
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

14
Sao ta ngược lối

Đình Dũng

15
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Lily

Nhiều ca sĩ

03
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Cà Phê

Min.

09