Nhạc Việt

Gió Về Miền Xuôi Quách Tuấn Du - Đào Phi Dương
Khó Đoán Phạm Trưởng - Trịnh Phong
Cha Quách Beem
Xóm Đêm Huỳnh Thật
Lý Do Anh Xuất Hiện Duy Khoa - TrungHieu
Có Một Người Vẫn Thương Nguyễn Hải Yến - Tăng Phúc
Bee Rapper Khói
Khúc xuân yêu đời Thanh Hằng - Mạnh Quân