...
...
Người thầy Duy Khoa - Minh Vương M4U
...
Trả lại Em hạnh phúc Minh Vương M4U
...
Quên Em để hạnh phúc Minh Vương M4U
...
Nói đi Em Minh Vương M4U
...
Chúc em bình yên Minh Vương M4U
...
Trao trọn tình yêu Minh Vương M4U
...
Anh hứa yêu Em Minh Vương M4U
...
Giấu Vào Đôi Mắt Minh Vương M4U
...
Vệt Nắng Cuối Trờ Minh Vương M4U
...
Nhớ Em (Remix) Minh Vương M4U
...
Nhớ Em Minh Vương M4U
...
Vì Yêu Minh Vương M4U
...
Giấc Mơ Bên Người Minh Vương M4U
...
Thiên thần của anh Minh Vương M4U