Xin lam nguoi xa la 1 Hoai Thuong MS: 6658107
Xin lam nguoi xa la 1 Che Phong MS: 6655862
IMS Xin lam nguoi xa la SaMac MS: 5959378
Xin Làm Người Hát Rong

Long Nhật

Xin Làm Người Hát Rong

Anh Quân Idol

Xin Làm Người Hát Rong

Khánh Ngọc

Xin làm người hát rong

Hải Dương

Xin Lam Nguoi Hat Rong Long Nhat MS: 4282306
Xin Lam Nguoi Hat Rong Anh Quan Idol MS: 5769018
Xin Lam Nguoi Hat Rong Ngoc Anh MS: 8059400
Xin Lam Nguoi Hat Rong Hai Duong MS: 8557605
Xin Lam Nguoi Hat Rong Long Nhat MS: 85310178
Xin lam nguoi hat rong Hai Duong MS: 504594
Xin Lam Nguoi Hat Rong Nguyen Le Ba Thang MS: 64711908
Xin lam nguoi hat rong Hai Duong MS: 7966928