Xin Chào Tháng 12
Trái Tim Lạnh Giá
Quách Thành Danh
Trái Tim Lạnh Giá Quách Thành Danh
Xuân An Lành Hà Thế Dũng
Trăng Lạnh Hoàng Mai Trang
Đêm Lạnh Tình Si Đinh Ứng Phi Trường
Đôi Tay Lạnh Bằng Kiều
‎Tuyết Lạnh Lưu Ánh Loan
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05