Tết Bình An
Tết Bình An Hana Cẩm Tiên
Tết Chung Đôi Olia Hoàng - Neon
Tết Này Con Sẽ Về Quyên - Dale Dee
‎Tết It Up Charles Huỳnh
Nhà Mình Vui Tết Nhiều ca sĩ
Tết Xuyên Tháng Nhiều ca sĩ
Tết Nhiều ca sĩ
Bài Ca Tết Cho Em Từ Như Tài
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Biết Nói Gì Đây

Hoàng Châu

05
Thanh Xuân

Da Lab

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Cà Phê

Min.

11
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11