Nhạc Trữ Tình

Tình Xuân Cẩm Loan
Chúa Tina Ngọc Nữ
Lý bằng răng Trung Hậu - Hữu Thọ
Đoạn Buồn Đêm Mưa Minh Luân - Trường Sang
Tiễn Một Người Đi Dương Ngọc Thái
Bé Bầu Vợ Tui Trương Y Du
Tình Thắm Duyên Quê Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Ai thương yêu em Đông Nguyễn
Sầu Đông Huỳnh Nhật Đông
Hoa Nắng Huyen Trang Sao Mai 2013f