Nhạc Trẻ

Thay Tôi Yêu Cô Ấy Triệu Thiên Hùng
Em Ngủ Chưa Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Từng yêu Phan Duy Anh
Yêu Vì Ai Yêu Vì Em (Ver. 2021) Dương 565 - Nhiều Ca Sĩ
Duyên Tình Phai Truzg - Ngô Đức Anh
Mặc Kệ Nhiều Ca Sĩ - Dakota
Ly Tình Yêu Quynh de L'école
Ice Gang Beat Nhiều ca sĩ