Nhạc Trẻ
Anh Nhớ Em Yanbi - Teddy Doox
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ
Nếu Reddy
Trăng Hoa Mai Tiến Dũng
Buông Tay Là Giải Thoát Nguyễn Đình Chương
Hết Phim Nguyễn Đình Vũ
Nhưng Em Thích CM1X - Đinh Trang
Cưới Thôi Masew - B Ray
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Vầng Trăng Cô Đơn

Dương Edward

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

04
Có Anh Ở Đây Rồi

Anh Quân Idol - Dương Edward

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

07
09
Cà Phê

Min.

10
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

12
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Cà Phê

Min.

07
Cưới Thôi

Masew - B Ray

09
Có Anh Ở Đây Rồi

Anh Quân Idol - Dương Edward

10