Nhạc Trữ Tình

Ảo ảnh Chung Tử Lưu - Khả Tú
Gương Liệt Nữ Duyên Quỳnh
Hà Tây Quê Lụa Remix Nguyễn Thành Viên
Con Đê Chung Tình Ngọc Kiều Oanh
Ngàn Hoa Dâng Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Ăn năn Thùy Dương - Tấn Lợi
Nhớ Mẹ Đông Nguyễn
Đoạn Tuyệt Trang Anh Thơ
Mẹ Ơi Đừng Giận Con Dương Hồng Loan
Xin Chúa Xót Thương Linh Mục Quang Lâm
Tình Nghèo Có Nhau Thanh Ngọc Tiến