Nhạc Trữ Tình

Lầm Phước Lộc
Mùa Xuân Đầu Tiên Linh Mục Quang Lâm
Tình ơi Thu Trang - Khang Lê
Hạt Muối Quê Hương Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Tương Lai Trong Tay Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Chuyện Đêm Mưa Dương Huệ
Sao Em Nỡ Vô Tình Phạm Bảo Khánh
Một Mình Khánh Loan