Nhạc Trữ Tình

Mấy Nhịp Cầu Tre Đan Phương - Như Nguyệt
Niềm Tin Nơi Chúa Linh Mục Quang Lâm
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái - Lâm Chí Khanh
Đêm Tâm Sự Như Phượng
Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé Ngô Quốc Linh - Tuấn Khương
Một đời theo Chúa Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Sang Ngang Cao Hoàng Nghi
Niệm Khúc Cuối Lều Phương Anh
Một Mình Thôi Như Phượng
Chờ Người Phương Thanh