Nhạc Trẻ

Ý Ông Trời Bách Neul
Thành Phố Gì Kỳ TG9X Thái Dương
Đế Vương Đình Dũng
An Yên Khói Stone
Chàng Ơi Uyên Dâu
Bờ Vai Anh Là Cõi Niết Bàn Hiền Thục - HamLet Trương
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Đừng Hát Khi Buồn Bằng Kiều - Anh Khang
Anh Chấp Nhận Lương Chấn Nam
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

01
Độc Thân

Dalink Studio

03
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

04
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

05
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

02
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

08