Nhạc Trẻ
Anh Chẳng Sao Mà Lương Chấn Nam
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Holla KallawPie - Nayuh
Xóa Hết Quang Đăng Trần
Em Đã Có Người Mới Tóc Tiên - Người cũ
Còn mãi niềm đau Hồ Quỳnh Hương
Sao Ta Lặng Im Ali Hoàng Dương - Thai Son
Đón Tết Xa Nhà (Beat) Đông Phương Tường
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Biết Nói Gì Đây

Hoàng Châu

05
Thanh Xuân

Da Lab

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Cà Phê

Min.

12
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11