Nhạc Âu-Mỹ

Rosa J Balvin
Adicto Nhiều Ca Sĩ - CHESCA
Move On Mike Posner
Hard Skool Guns n' Roses
Salt And The Sea The Lumineers
Hurts So Good Nhiều Ca Sĩ - Astrid S
Rockstar DaBaby - Roddy Ricch
Just Dance Lady Gaga
HER Jordan McGraw
Lost Maroon 5
Holy Justin Bieber - Chance The Rapper
Nah Nah Nah Kanye West
Batuka Madonna
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10