Nhạc Âu-Mỹ
Sour Candy Lady Gaga - BlackPink
Everybody Wants You Johnny Orlando
No Control (Piano Ver.) Anais - Olly Alexander
I Don't Johnny Orlando - DVBBS
My Ex'S Best Friend Machine Gun Kelly - BlackBear
Seasons Khalid - 6LACK
October Alessia Cara
You Were Good To Me Jeremy Zucker - Chelsea Cutler
Find You Remix Nick Jonas - Karol G
I Choose Alessia Cara
The Story Conan Gray
The Score Lil Tecca
Landed Drake
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10