Nhạc Âu-Mỹ
Peace Taylor Swift
Chemicals SG Lewis
Passcode (Stripped) Jannine Weigel
Rooting For You Alessia Cara
Croweded Room Selena Gomez - 6LACK
Just For A Moment Gryffin - Iselin Solheim
I Choose Alessia Cara
Felt That Way Carly Rae Jepsen
Bluffing midwxst
My Heart Goes (La Di Da) Topic - Becky Hill
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Cà Phê

Min.

05
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

05
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11