Nhạc Trẻ

Hà Nội Có Em Kim Hải Ha-Ki - Tika
Lần Cuối Nhiều Ca Sĩ - DJ TUS
Tháng 6 Mỹ Linh
Tình Xa Ngàn Khơi Ngô Chí Cường
Hai Người Hai Lối La Hoàng Phúc
Thức Giấc Mỹ Linh
Câu Hỏi Dành Cho Anh Lương Minh Trang - Lyna Thùy Linh
Đế Vương Đình Dũng