Nhạc Trẻ

Vô Tình Cẩm Ly - Vân Quang Long
Difficult Love Drasta - HiT
Tết Thì Sao Ta X2X - Duy Andy
Em Bước Đi Rồi Nguyễn Đình Dũng
Gió (Wind) Vũ Cát Tường
Ngày Vu Quy Của Em Chí Thành Danh
Em Mơ Tuyên
Người Dưng Sĩ Thanh - PD Seven
Đời Là Thế Thôi Hoàng Thiên Huy
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Yêu Rồi Norsmither
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10