Nhạc Trẻ

Gone Fliedkid
Ai Mang Em Đi Beat Trần Đình Tôn
Quên Norsmither
Bỏ Lại Anh Lê Hiếu
Người Dưng Sĩ Thanh - PD Seven
Phi Trường Biệt Ly Hoàng Minh Thắng
Nơi Đó Chỉ Còn Lại Thế Anh Shinichi
Tại Sao? Kiên Trịnh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

03
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

07
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10