Nhạc Trẻ

Thê Lương Phúc Chinh
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Dĩ Vãng Cuộc Tình Lâm Chấn Huy
Mình Dừng Lại Đi Ali Hoàng Dương
Cơn Mưa Mang Em Đi Nguyễn Chí Tâm - Long Lucca
SAYYY Mr White - Vic
Nỗi Đau Rồi Sẽ Qua Vĩnh Thuyên Kim - Lương Gia Huy
Người Anh Yêu Beat Châu Khải Phong
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

01
Thê Lương

Phúc Chinh

02
Đâu Còn Đây

Lee Ken - anh Nal

04
Hương

Văn Mai Hương - Negav

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

09
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

11
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

01
Thê Lương

Phúc Chinh

02
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

03
Đâu Còn Đây

Lee Ken - anh Nal

04
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11
Hương

Văn Mai Hương - Negav

12