Nhạc Trẻ

Ai Bán Nỗi Cô Đơn Beat Nguyễn Đình Vũ
Từng Yêu Triệu Thiên Hùng
Hành Tinh Ánh Sáng Vũ Cát Tường
Có Mới Nới Cũ Lương Chấn Nam
Cưới Thôi Masew - B Ray
Dòng Sông Buồn Bằng Cường - Phát Tô
Vô Tình Tien Nguyen - Tổng Đài
Sài Gòn Ơi Xin Lỗi Cảm Ơn Khắc Việt - Tuấn Hưng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10