Nhạc Trẻ
Cưới Thôi Masew - B Ray
Kết Thúc Buồn La Hoàng Phúc
Ngây Thơ Tăng Duy Tân - Phong Max
2K GIRLS KIXX - DYOR
Pha Lê Tím. Hà Thúy Anh
Em Đừng Đi Danh Zoram
Yêu Đâu Mà Biết Chun - LUNY Vũ Duy Anh​​
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Xót xa yêu Lương Thế Minh
Một thời lầm lỡ Lương Thế Minh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

03
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

07
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11