Nhạc Âu-Mỹ

Kenny Still Woozy
Scared Of The Dark Lil Wayne - Nhiều Ca Sĩ
Daydream Johnny Orlando
Flaws Johnny Orlando
Solo Carly Rae Jepsen
How Did I Get Here J. Cole - Offset
i can't see Thịnh Suy
Older Nhiều Ca Sĩ - Daya
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06